Re: Závazná Pravidla tohoto Fóra

Čtěte pozorně !!!
Odpovědět
Uživatelský avatar
AVSoftware
Global Mod
Global Mod
Příspěvky: 211
Registrován: pát 15. čer 2007 18:04:09
Bydliště: Plzeň
Kontaktovat uživatele:

Re: Závazná Pravidla tohoto Fóra

Příspěvek od AVSoftware »

( CZ )
-------
Vstupem na tuto stránku a registrací souhlasíte s těmito pravidly!
[/size]

PRAVIDLA TOHOTO FÓRA!
------------------------------
( 1 )
Všechny linky směřující mimo toto fórum musí být umístěny do tagu CODE! Odkazy uvnitř fóra vkládejte do tagu URL!
Linky odkazující na screeny (obrazky) vkládejte do tagu IMG (Mimo pornografických materiálů!) ty musí být v tagu CODE!


( 2 )
Přísný zákaz SPAMování - SPAM = Varování, opakované Varování = BAN!
Oběvíte li příspěvek který porušuje pravidla fóra, použíjte tlačítko "Ohlásit tento příspěvek" v daném příspěvku!


( 3 )
Přísný zákaz urážet ostatní uživatele fóra a jeho vedení!
Porušení tohoto pravidla bude odměněno okamžitým udělením BANu!


( 4 )
Před přidáním nového příspěvku používejte tlačítko HLEDAT!
Předejdete tím zbytečnému zakládání duplicitních témat a samozřejmě se vyhnete varování ze strany MODERÁTORŮ!
Dále prosím dbejte na zařazení příspěvku do správné sekce, usnadníte hledání ostatním a práci Moderátorům!


( 5 )
Neni zakázáno linkovat (kopirovat) příspěvky z jiných diskusních fór, ovšem při jakémkoli problému s takovým příspěvkem je zodpovědný pouze jeho autor!
Mp3Hits tedy nezakazuje možnost linkování, ale v žádném případě ani nedoporučuje!
Administrátoři ani Moderátoři nenesou žádnou zodpovědnost za příspěvky kopírované z jiných fór, veškerá zodpovědnost padá na autora daného příspěvku!


( 6 )
Je zakázán projev rasismus v jakékoli podobě (text, screen apod.) samozřejmě i s tím spojené projevy vlastního názoru, (Propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, nekrofilie, zoofilie, atd) které jsou v rozporu se zákony ČR.
Zakazuje se psaní vulgárních výrazů a slovní napadání náboženských, rasových, či jiných skupin!
Dále se přísně zakazuje propagace jakékoliv formy násilí, jakýkoliv příspěvek proti lidskousti, jakož i stránek s takovouto tématikou.
Příspěvky tohoto druhu budou ihned odstraněny a jejich autor okamžitě ZABANOVÁN!


( 7 )
Přísně se zakazuje vkládání odkazů na placené stránky, či na stránky obsahující různé formy virů, trojských koní, atd!
Porušení tohoto pravidla bude přísně střeženo a odměněno BANem pro daného uživatele!


( 8 )
Je přísně zakázáno zveřejňováňí příspěvků vedoucích k vlastnímu obohacení!
Zákaz jakéhokoli druhu REKLAMY ! Příspěvky obsahující reklamu budou smazány a přispěvatel zaBANován!
Vyjímku z těchto pravidel může udělit pouze ADMINISTRÁTOR (majitel) tohoto fóra!


( 9 )
Administrátoři ani Moderátoři nenesou žádnou zodpovědnost za obsah (příspěvky) na tomto fóru, veškerá zodpovědnost padá na autory daných příspěvku!

( 10 )
Pokud neleznete nefunkční link, nahlaste daný příspěvek Moderátorům fóra!
Pro tyto a podobné účely slouží tlačítko "Ohlásit tento příspěvek" v daném příspěvku!


( 11 )
Je přísně zakázáno zveřejňování sériových čísel produktů chráněných autorským právem (Copyright)!

( 12 )
Administrátor si vyhrazuje právo změny pravidel!

( 13 )
Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele fóra a jejich znalost je povinná!

( 14 )
Každý registrovaný uživatel by měl ve vlastním zájmu vložit jakýkoli příspěvek.
Občas se promazává databáze neaktivních uživatelů a může tudiž dojít k zrušení vašeho účtu!


( 15 )
Při jakémkoli přání či stížnosti ohledně chodu fóra pište do této sekce prosím: http://www.mp3hits.cz/kniha-prani-a-stiznosti-f69.html

( 16 )
Pokud nevíte jak založit vlastní PŘÍSPĚVEK tak požádejte MODERÁTORY o radu! Nebo hledejte zde: http://www.mp3hits.cz/rady-a-navody-f3.html
Nenajdete-li odpověď na váš dotaz, můžete požadavek zadat do této sekce: http://www.mp3hits.cz/help-me-f4.html


( 17 )
Je přísně zakázáno aby heslo k archivům obsahovalo www odkaz na Český či Slovenský web s podobnou tematikou nebo blog se stejným zaměřením, v opačném případě bude TOPIC (Příspěvek) automaticky vymazán případně jinak upraven!
Také odkazovat v příspěvcích na jiné CZ/SK fora, blogy, a weby podobného zaměření je přísně zakazáno!


( 18 )
Přísný zákaz platí také pro zveřejňováňí obrázků s odkazy na jiné fóra, blogy, a weby s podobnou tematikou!
Pokud bude v OBRÁZKU adresa jiného CZ/SK fóra či Blogu apod. bude TOPIC (Příspěve) smazán nebo jinak upraven.


( 19 )
Odkazy na zahraniční fóra a blogy s danou tematikou jsou všeobecně povolené!

( 20 )
Kdo bude porušovat opakovaně některé z těchto pravidel ocitne se v této sekci: http://www.mp3hits.cz/justice-fora-f330.html
Bude navrženo jeho potrestání! Udělení Antihodnosti či BAN na X dní!
Při opakovaném porušování daných pravidel či při hrubém porušení pravidel bude udělen BAN Trvalý!


( 21 )
Přísný zákaz vkládání odkazů na produkty firmy ESET, tento zákaz platí i pro veškeré další patche, cracky apod. souvisejíví s programy jmenované firmy!
Porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitým udělením BANu!


( 22 )
Většina sekcí má svá doplňující pravidla (pro vkládání příspěvků apod.) , Moderátor dané sekce může pravidla kdykoli upravit!
Je nutné sledovat aktualizaci pravidel v daných sekcích a řídit se dle aktuálních příkazů!
Proto pravidelně čtěte doplňková pravidla sekcí které navštěvujete a kam přispíváte ať předejdete případným postihům!


( 23 )
Preferováne (upřednostňované) jazyky tohoto fóra jsou CZ/SK/EN!
Při vložení příspěvku v jiném jazyce bude takový příspěvek odstraněn Moderátory fóra!


( 24 )
Poslední a rozhodující slovo má vždy Administrátor nebo Moderátor, nemá cenu se s nimi přít o pravdě!
----------------------------------------------
PRAVIDLA PRO NICKY, AVATARY & SIGY
----------------------------------------------
Nick
Je přísně zakázáno aby váš nick obsahoval sprosté, vugární, či hrubé výrazy! Posoudí ADMIN nebo MODERÁTOR!
Nick nesmí obsahovat jméno žádné www stránky s podobnou tematikou jako toto fórum ani jiný druh reklamy!
Uživatelské jméno musí mít minimálně tři (3) a maximálně dvacet (20) znaků!Sig
Je přísně zakázáno aby váš podpis obsahoval sprosté, vugární, či hrubé výrazy! Posoudí ADMIN nebo MODERÁTOR!
Podpis nesmí obsahovat jméno žádné www stránky s podobnou tematikou jako toto fórum ani jiný druh reklamy!
Při vkládání obrázkového podpisu (Sigu) dodržujte následující rozměry a velikost!
Maximální rozměry obrázku: 500 x 200 pixelů, maximální velikost obrázku 350 kb!
Je přísně zakázáno používat obrázky které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a pravidly fóra!
V podpisu smí být pouze jeden obrázek a nebo text omezený velikostí maximálně 250 znaků!Avatar
Je přísně zakázáno aby váš Avatar obsahoval sprosté, vugární, či hrubé výrazy! Posoudí ADMIN nebo MODERÁTOR!
Avatar dále nesmí obsahovat jméno žádné www stránky s podobnou tematikou jako toto fórum ani jiný druh reklamy!
Maximální rozměry Avataru jsou 129 x 129 pixelů, a maximální velikost je 23 KB!
Je přísně zakázáno používat obrázky které jsou v rozporu s platnými zákony ČR a pravidly fóra!


Při porušení některého z těchto pravidel bude váš účet zrušen a dojde k zaBANování vaší mailové adresy!
V krajním případě může být zaBANována vaše IP adresa! Uvědomte si že tím škodíte ostatním (při sdílených IP)!Vyjímku z těchto pravidel mají pouze ADMINISTRÁTOŘI, MODERÁTOŘI, a VIP členové!
----------------------------------
PROHLÁŠENÍ TOHOTO FÓRA!
----------------------------------
Všechny odkazy "Linky" které se nacházejí na této stránce směřují na jiné (Hosting) servery!
Používání nelegálně získaného software, hudby, filmu, atd. je v rozporu se zákony ČR!
Veškerou zodpovědnost za používání nelegálně získaného software, hudby atd. nesete pouze Vy.
V žádném případě neručíme za případné škody vzniklé používáním nelegálního softwaru, hudby atd!

Vyzýváme vás aby jste si nestahovali nelegální programy, hry, filmy, hudbu a jiné.
Stahováním porušujete autorská práva! Za nelegální věci nesete zodpovědnost Vy!
Šířením nelegálního software apod. se vystavujete nebezpečí trestněprávního postihu!

Tento server žádným způsobem nesbírá, nearchivuje a nevyužívá osobní informace poskytnuté prostřednictvím elektronických médií jeho uživateli a není schopen ověřit či posoudit jejich relevantnost!
Za obsah vlastního příspěvku je plně zodpovědný výhradně autor tohoto příspěvku!
Na discích serverů https://www.mp3hits.cz se nacházejí pouze soubory, technicky nezbytné pro provoz stránek!
Stránky uložené na serveru https://www.mp3hits.cz slouží výhradně pro vzdělávací a volnočasové aktivity!
Vstupem na tuto stránku a registrací souhlasíte s těmito pravidly!
------------------------------------------------------------------------------
( EN )
-------
Entrance upon this page plus registration agree with those rules!
[/size]

RULES HEREOF FORUMS!
------------------------------
( 1 )
All lines destined except this forum must be placed to the tagu CODE! References inside forums inline to the tag URL!
Lines referring to screen (picture) inline to the tag IMG (except pornographic materials!) you have to be in tag CODE!


( 2 )
Severe ban SPAM - SPAM = warning, repeated warning = BAN!
Find if benefit which break the rules forums, use button "Announce this benefit" in a given benefit!


( 3 )
Severe ban take offence at other user forums plus his lead!
Failure hereof rules will awarded instantaneous conferment BAN!


( 4 )
Before addition new benefit used button HLEDAT!
Forestall by needless merging duplicate subjects plus of course bend out warning on the part of MODERATORS!
Further please take heed to enlistment benefit to the correct branch, make easy search other plus work moderators!


( 5 )
Isn't off limits rule (copy) due from by other disputable shine, indeed at what wheels problem with so much benefit is responsible only his author!
Mp3Hits then bars possibility linking, but least nor dissuade!
Administrators nor anchormen carry no liability for due copied from by other shine, all responsibility falls on author given to benefit!


( 6 )
Be un's head manifestation racism in all form (text, screen state of origin of course and accompanying manifestations personal opinion, (publicity racism plus xenophobia, needle, child's pornography, necrophily, zoofilie, etc) which jar law ČR.
Enjoins writing vulgarism plus word assailing religious, racial, or by other groups!
Further narrowly enjoins publicity any forms force, any benefit against humanity, as well as pages with doodad timbre.
Due of that kind they will immediately displaced plus their author at once BANED!


( 7 )
Narrowly enjoins nesting refer to paid pages, or on pages containing various forms virus, Trojan horses, etc!
Failure hereof rules will narrowly watch plus awarded BAN for given to user!


( 8 )
Is narrowly off limits make public benefits leading to the personal enrichment!
Ban whatsoever advertising ! Due containing advertisement they will effaced plus contributor BAN!
Excepting of these rules can bestow only ADMINISTRATORS (owner) hereof forums!


( 9 )
Administrators nor anchormen carry no liability for content (due) upon this forum, all responsibility falls on authors given to benefit!

( 10 )
If fault functionless line, report given to benefit moderators forums!
To these and all that jazz purposes serves button "Announce this benefit" in a given benefit!


( 11 )
Is narrowly off limits make public serial numbers performances copyright (copyright)!

( 12 )
Administrator forprise right changes rules!

( 13 )
Rules be binding on all user forums plus their knowing duty bound!

( 14 )
Every registered user should in self - regard insert all benefit.
Sometimes lubricates database inactive users plus can hence come to cancellation your account!


( 15 )
At what wheels wish or complaints as to course forums type to the those branch please: http://www.mp3hits.cz/kniha-prani-a-stiznosti-f69.html

( 16 )
If doesn't know how establish personal BENEFIT so ask MODERATORS about counsel! Or search here: http://www.mp3hits.cz/rady-a-navody-f3.html
Don't find if reply to your inquiry, you can request order to the those branch: http://www.mp3hits.cz/help-me-f4.html


( 17 )
Is narrowly off limits to password to files contained www refer to Czech or Slovak web with similar subject matter or block same sight, if it be to the contrary will TOPIC (benefit) automatically deleted eventually otherwise modified!
Also cite in benefits on other CZ/SK fora, block, plus webs similar sight is narrowly off limits!


( 18 )
Severe ban also be true of make public pictures with references to other forums, block, plus webs with similar subject matter!
If will in picture address other CZ/SK forums or Blogu etc . will TOPIC (benefit) wiped off or else modified.


( 19 )
References to external forums plus block with given to subject matter generally be allowed!

( 20 )
Who will tamper repeatedly any one of these rules find in those branch: http://www.mp3hits.cz/justice-fora-f330.html
Will designed his punishment! Conferment Antihodnosti or BAN on X day!
At repeated infringement given to rules or at coarse infirngement will bestowed BAN permanent!


( 21 )
Severe ban nesting refer to productions firm ESET, this ban pays and for all next patche, cracky etc . incidental programs nominative firm!
Failure hereof rules will punishable by instantaneous conferment BAN!


( 22 )
Most branchs has its completive rules (for nesting benefits state of origin , , moderator given to branch can rules any time adjust!
Be necessary trace up - dating rules in given to branch plus adhere according to actual orders!
Therefore regularly read additional rules branchs which visit plus where administer to no matter what forestall pertinent recourses!


( 23 )
Preferred languages hereof forums are CZ/SK/EN!
At interpolation benefit in any other language will such benefit frozen out moderators forums!


( 24 )
Last plus decisive word has always administrator or moderator, there's no point in with them dispute about truth!
----------------------------------------------
RULES FOR POOP, AVATARY & SIGY
----------------------------------------------
Nick
Is narrowly off limits to your poop contained vulgar or obscene language! Will pass judgment on ADMIN or MODERATORS!
Nick mustn't it contain name no www pages with similar subject matter such as this one forum nor other type of advertising!
User name must have minimally gamma (3) plus at the most twenty (20) signs!Sig
Is narrowly off limits to your signature contained vulgar or obscene language! Will pass judgment on ADMIN or MODERATORS!
Signature mustn't it contain name no www pages with similar subject matter such as this one forum nor other type of advertising!
At nesting pictorial signature (Sigu) adhere next proportions plus size!
Maximum dimension picture: 500 x 200 pixels, maximum size picture 350 kb!
Is narrowly off limits use pictures which jar with law in force ČR plus rules forums!
In signature he may be merely one picture plus or text dull size at the most 250 signs!Avatar
Is narrowly off limits to your Avatar contained vulgar or obscene language! Will pass judgment on ADMIN or MODERATORS!
Avatar further mustn't it contain name no www pages with similar subject matter such as this one forum nor other type of advertising!
Maximum dimension Avatar are 129 x 129 pixels, plus maximum size is 23 KB!
Is narrowly off limits use pictures which jar with law in force ČR plus rules forums!


t failure any one of these rules will your account unmade plus come to BAN your e - mail address!
In the last resort can be BAN your IP address! Appreciate as though by harm other (at sharable IP)!Except of these rules have only ADMINISTRATOR, MODERATOR, plus VIP members!
----------------------------------
DECLARATION HEREOF FORUMS!
----------------------------------
ll references "Lines" which find upon this page give onto other (Hosting) servers!
Using unlawfully gained software, music, film, and so on jar law ČR!
All liability for using unlawfully gained software, music and so on carry only you.
Least don't warrant for behind pertinent claims incurred using illegal software, music etc!

Appeal to you to are didn't draw off illegal programs, games, movies, music et al..
Removing tamper copyright! Behind illegal things carry responsibility you!
Diffusion illegal software etc . expose danger criminally - law recourse!

This server for love or money collects, archives plus don't derive benefit from personal information provided through electronic Media his user plus is unable verify or pass judgment on their relevancy!
Behind content personal benefit be full of responsible entirely author hereof benefit!
On disks servers https://www.mp3hits.cz find only files, technically fundamental to running pages!
Pages inflict upon server https://www.mp3hits.cz servers entirely for educational plus free time-time activities!
Entrance upon this page plus registration agree with those rules!
------------------------------------------------------------------------------
Obrázek
Obrázek

Odpovědět

Zpět na „Pravidla fóra MP3Hits !!!“